Wie ben ik - een driedaagse retraite

Quote Rumi

Wie ben ik, wie ben ik ten diepste, wat is mijn essentie, wie ben ik werkelijk?

Grote denkers, filosofen, theologen en wetenschappers hebben zich in alle tijden vol overgave over deze vraag gebogen. Via geheel verschillende benaderingen en gedachtenconstructies kwamen zij tot inzichten en antwoorden.

Daarnaast hebben in de loop van de geschiedenis zowel in het westen als in het oosten mensen buiten de ratio om een antwoord op deze vraag gekregen.
Mystici en yogi hebben de werkelijkheid en de waarheid op een bijzondere manier ervaren. Door zich terug te trekken uit de drukte van alledag en door intense meditatie en contemplatie konden zij contact maken met een direct innerlijk weten en een direct ervaren van de oerwijsheid en waarheid zoals we die allemaal diep van binnen bezitten.

In deze driedaagse retraite gaan ook wij op een bijzondere manier op zoek naar het antwoord. Er ligt geen religie, kerkelijke leer of filosofisch concept aan onze ontdekkingsreis ten grondslag. Onze manier van werken is kort gezegd een combinatie van enerzijds oosterse meditatie en zelfonderzoek en van anderzijds westerse communicatie-techniek en coaching.

De retraite wordt gehouden van 27 t/m 29 oktober 2017 in Grevenbicht, Limburg. Op de volgende pagina’s lees je meer hierover.